knmc-logo-1

mijn KNMC

Algemeen Bestuur

aart-haitjema-2021

Aart Haitjema

Voorzitter 

rettizroov.[antispam].@knmc.nl

aad-beemster-2021

Aad Beemster

Vicevoorzitter

rettizrooveciv.[antispam].@knmc.nl

 

 

hans-hogenbirk-2021

Hans Hogenbirk

Secretaris

siraterces.[antispam].@knmc.nl

 

app-logo-knmc

Arjan de Graaf

Penningmeester

retseemgninnep.[antispam].@knmc.nl

 

 

trudy-geerlings-2021

Trudy Geerlings

Commissie PR en Ledenwerving

gnivrewnedelrp.[antispam].@knmc.nl

 

 

hannes-soeters-2021

Hannes Soeters

Commissies Ledenservice en Nautische Techniek

ecivresnedelnetn.[antispam].@knmc.nl

 

jack2021

Jack van Gent

Commissie Toertochten

Commissie Wedstrijden

nethcotreot.[antispam].@knmc.nl

nedjirtsdew.[antispam].@knmc.nl

 

 

TELEFOON  0345 623100

KvK V.40531138

Bank Activiteiten

NL57ABNA0414238907

Bank Contributie

NL42ABNA0470443693

 

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

SECRETARIAAT: 

Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag en donderdag (tussen 9.00 - 15.00) via e-mail: taairaterces.[antispam].@knmc.nl  of telefoon 0345 623100

 

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid