knmc-logo-1

mijn KNMC

ALLEEN VOOR TOERTOCHTLEIDERS:

Aanmelding voor Toertocht organisatie 2020

LET OP: dit betreft de organisatie van een tocht !!!

Voor een juiste weergave in het clubblad en op de website hebben wij uw inbreng nodig. Want hoe leuker u de tocht aanprijst, hoe meer deelnemers !

Graag de 'platte' tekst per e-mail in een WORD-bestand(maximaal 600 woorden) naar redactie@knmc.nl en jack@vangentautoverhuur.nl

Graag foto's aanleveren, waarvan één van de toertochtleider(s) en twee van de tocht. Geen foto's van internet gebruiken i.v.m. auteursrechten.

Foto's (in fijne resolutie - jpg formaat) onder vermelding van de naam van de tocht naar redactie@knmc.nl.

Gegevens van de Toertochtleider

TELEFOON

0345 623100

KvK 4053113

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

SECRETARIAAT: 

Vanaf februari 2020 is het secretariaat weer telefonisch bereikbaar. Voor dringende zaken mail naar secretariaat@knmc.nl

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid