knmc-logo-1

mijn KNMC

Rapportageformulier KNMC Toertochten 2018

In te vullen door toertochtleiders na afloop van de tocht

Voor het maken van een totaal overzicht van alle toertochten in 2018 hebben wij ook uw gegevens nodig. Wij verzoeken u daarom dit formulier direct na afloop van uw tocht volledig in te vullen. U wordt tevens verzocht het draaiboek en deelnemerslijst op te sturen naar: secretariaat@knmc.nl

Alvast onze dank voor uw medewerking.

Commissie Toertochten en Nautische Activiteiten

De berekening van bovenstaande is als volgt: totaal begrotingsbedrag minus totaal teruggavenbedrag deelnemers gedeeld door aantal deelnemende schepen en vervolgens gedeeld door aantal dagen van de tocht.

Weet u iemand die in de toekomst toertochtleider zou kunnen en willen zijn? Belangstellenden worden natuurlijk uitvoerig geïnstrueerd. 

Bankrekeningnummer voor overmaken bijdragen per toertocht - alle deelnemers onder aftrek van de toertochtleider(s)   -    NL 42 ABNA 047 04 43 693

20 euro voor normale tochten 

10 euro voor korte tochten (tot 3 dagen)

TELEFOON

0345 623100

KvK 4053113

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

SECRETARIAAT

dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 15.00

E secretariaat@knmc.nl