knmc-logo-1

mijn KNMC

Rapportageformulier KNMC Toertochten 2020

In te vullen door toertochtleiders na afloop van de tocht

Voor het maken van een totaal overzicht van alle toertochten in 2020 hebben wij ook uw gegevens nodig. Wij verzoeken u daarom dit formulier direct na afloop van uw tocht volledig in te vullen. U wordt tevens verzocht het draaiboek en deelnemerslijst op te sturen naar: taairaterces.[antispam].@knmc.nl

Alvast onze dank voor uw medewerking.

Commissie Toertochten en Nautische Activiteiten

De berekening van bovenstaande is als volgt: totaal begrotingsbedrag minus totaal teruggavenbedrag deelnemers gedeeld door aantal deelnemende schepen en vervolgens gedeeld door aantal dagen van de tocht.

Weet u iemand die in de toekomst toertochtleider zou kunnen en willen zijn? Belangstellenden worden natuurlijk uitvoerig geïnstrueerd. 

Bankrekeningnummer voor overmaken bijdragen per toertocht - alle deelnemers onder aftrek van de toertochtleider(s)   -    NL 42 ABNA 047 04 43 693

20 euro voor normale tochten 

10 euro voor korte tochten (tot 3 dagen)

TELEFOON  0345 623100

KvK V.40531138

Bank Evenementen

NL 57 ABNA 0414238907

Bank NL 42 ABNA 0470443693

 

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

SECRETARIAAT: 

Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 - 15.00 uur en uiteraard via de e-mail: taairaterces.[antispam].@knmc.nl

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid