GEVOLGEN BREXIT VOOR DE PLEZIERVAART

Een uitstapje met de boot naar het Verenigd Koninkrijk vergt door de Brexit wat meer aandacht en voorbereiding dan voorheen.    

In zijn inleiding van dit onderwerp op de Genaral Assembly (GA) van de European Boating Association (EBA) vertelde de Britse Gus Lewis, dat de overheid voor het inklaren van jachten terug grijpt op oude procedures. Dat begint voor binnenkomende jachten met de verplichting om vanaf de 12 miles zone de gele “Q” (Quarantaine) vlag  te voeren. Deze vlag mag pas neergehaald worden als je je bij de douane hebt gemeld.

Dat melden gebeurt door het nummer van National Yachtline te bellen (0044 0300 123 2012 . Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Je moet hier melden  of je meer goederen aan boord hebt dan voor eigen gebruik, of je verboden goederen aan boord hebt, of er mensen aan boord zijn die een immigratie goedkeuring behoeven en of je goederen aan boord hebt voor eigen gebruik waarvoor je belasting (invoerrechten) moet betalen zoals b.v. alcohol of sigaretten. (4 liter jenever of 9 liter wijn plus 42 liter bier is toegestaan)

Verder moet je alle verdere instructies die worden gegeven opvolgen.

Tenslotte zal je worden gevraagd om het formulier C1331 deel 2 in te vullen en per post op te sturen naar het op het formulier vermelde adres in Dover. In het verleden stond er volgens Gus Lewis op de kade van de jachthavens een brievenbus  voor dit doel, maar die bussen puilden uit omdat ze niet werden geleegd en daarom heeft men ze weggehaald.  Als het formulier op het vermelde adres is aangekomen dan eindigt het daar op een grote stapel, omdat er vooralsnog geen douane personeel beschikbaar is om aan deze oude procedure vorm te geven. “We zijn weer terug bij de techniek van 1940” verzuchtte Gus Lewis.

Bij het verlaten van het Verenigd Koninkrijk moet formulier C 1331 deel 1 worden ingevuld en opgestuurd.

Het formulier C1331 is hier te downloaden. 

In dezelfde GA werd aandacht gevraagd voor de Brexit consequentie voor de certificering van pleziervaartuigen. De Recreational Craft Directive (RCD) of wel de Europese richtlijn voor de CE keuring van pleziervaartuigen van 2,5 tot 24 meter.

Een vaartuig dat tweedehands wordt verhandeld op het ene grondgebied (VK of EU) dat aan het einde van de Brexit-overgangsperiode op het andere grondgebied lag, zal vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de wetgeving, die van toepassing is op het grondgebied waarin het op de markt wordt gebracht. Voor de EU is dit de RCD en het VK de Britse variant de daarvan de Recreational Craft Regulation (RCR). Dit is het geval ongeacht waar de boot in het verleden werd gebruikt of dat de boot eerder was vrijgesteld van naleving van de RCD toen het VK een EU-lidstaat was. Dit zal echter pas op 31 december 2021 in het VK worden geïmplementeerd. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2022 een gebruikt schip dat uit de EU wordt geïmporteerd om op de Britse markt te worden gebracht, een UK Conformity Assessed (UKCA) -markering moet verkrijgen. in overeenstemming met de vereisten van de RCR. (Producten die rechtmatig op de markt zijn gebracht met een CE-markering tegen 31 december 2021 kunnen na deze datum op de GB-markt blijven circuleren). Om een ​​UKCA-keurmerk te verkrijgen, heeft een boot een beoordeling na de bouw en verificatie door een derde partij nodig. Vergelijkbare regels zullen van toepassing zijn bij de verkoop van schepen in de EU. Gebruikte CE-gemarkeerde schepen die zich in het VK bevonden op het moment van vertrek, 23.00 uur op 31 december 2020, wanneer ze naar de EU worden geëxporteerd, moeten een hercertificering van de CE-markering ondergaan wanneer ze op de EU-markt worden gebracht. Dit betekent dat een boot een beoordeling na de bouw nodig heeft in overeenstemming met de RCD en verificatie door een derde partij.

Botenmakelaars, distributeurs, booteigenaren en kopers kunnen zwaar worden getroffen door deze post-Brexit-positie, aangezien de verantwoordelijkheid bij hen zal vallen om ervoor te zorgen dat een schip aan de toepasselijke vereisten voldoet voordat tweedehands boten tussen het VK en de EU worden gekocht en verkocht. De geschatte kosten van beoordelingen en verificatie na de bouw zijn alleen al in het VK tussen de 500 en 5000 GBP, afhankelijk van het schip.

TELEFOON

0345 623100

KvK 40531138

fbsmall

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

 

SECRETARIAAT: 

KNMC Secretariaat

Hambakenwetering 15

5231 DD 's Hertogenbosch

Het secretariaat is bereikbaar op maandag t/m vrijdag, telefoon 0345 623100 (tussen 9.00-12.30 en 13.00 - 16.00 uur), of via e-mail: taairaterces.[antispam].@knmc.nl 

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid