zuiderzee

WEDSTRIJDEN BIJ DE KNMC


De KNMC heeft door de jaren heen veel wedstrijden georganiseerd.

Hieronder een kort overzicht van de wedstrijden.

 

F1 Internationale Zuiderzeewedstrijd - wedstrijdreglement

De Zuiderzeewedstrijd voor Motorboten is een jaarlijkse internationale regelmatigheids- en navigatiewedstrijd, die op het IJsselmeer, Markeermeer en / of de Randmeren wordt gehouden. In deze wedstrijd wordt de vaardigheid van de deelnemers in het intekenen van de vaarroute aan de hand van verstrekte coördinaten, het berekenen van de vaartijden en vaarsnelheden, het nauwkeurig navigeren en hun nautische kennis beproefd en vergeleken.

Na een laatste winnaar in 2010 is in 2019 een herstart gemaakt met de organisatie van de Zuiderzeewedstrijd in een moderner jasje.

Winnaars van de wisselprijs vanaf 1928

 

F2 Internationale Deltawedstrijd - wedstrijdreglement

De Delta-wedstrijd voor motorboten is een jaarlijkse internationale regelmatigheidswedstrijd, die op de benedenrivieren, de Zuid-Hollandse en Zeeuwse Stromen wordt gehouden. In deze wedstrijd wordt de vaardigheid van de deelnemers in het berekenen van de vaartijd, de nauwkeurigheid van de starttijd en hun nautische kennis en opmerkingsvermogen beproefd en vergeleken.

Winnaars van de wisselprijs vanaf 1939

 

F3 Afstandsprestatietocht voor buiten- en binnenwateren - wedstrijdreglement

De wisselprijs is ingesteld ter aanmoediging van de grote toervaart met motorboten. Zij wordt toegekend na een vergelijking van de individuele prestaties gedurende een kalenderjaar bij een aantal toervaarten, waarbij de navolgende artikelen als basis van beoordeling gelden. Niet alleen de gedurende een bepaalde tocht afgelegde afstand, maar ook de, uit het journaal blijkende kwaliteit der navigatie is bepalend voor de vaststelling der resultaten.

De in 1967 door de heer J. Philips beschikbaar gestelde jubileumbeker geldt als bestendige wisselprijs; zij kan dus niet in permanent bezit van enig deelnemer komen.

Winnaars van de wissselprijs vanaf 1967

 

F4 Afstandsprestatietocht uitsluitend op binnenwateren - wedstrijdreglement

De wisselprijs is ingesteld ter aanmoediging van de toervaart met motorjachten op binnenwateren. Zij wordt toegekend na een vergelijking van de individuele prestaties, gedurende een kalenderjaar bij een aantal toervaarten, waarbij de navolgende artikelen als basis van beoordeling gelden. Niet alleen de gedurende een bepaalde tocht afgelegde afstand vermeerderd met toeslag voor sluizen, tunnels of hefinstallaties, maar ook de kwaliteit van het voeren van het journaal, is bepalend voor de vaststelling van de resultaten.

De in 1971 door de heer Jan Strik beschikbaar gestelde “Zilveren Pinas” is een bestendige wisselprijs; zij kan dus niet in permanent bezit van enige deelnemer komen.

Winnaars van de wisselprijs vanaf 1971

 

TELEFOON

0345 623100

KvK 40531138

fbsmall

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

 

SECRETARIAAT: 

KNMC Secretariaat

Hambakenwetering 15

5231 DD 's Hertogenbosch

Het secretariaat is bereikbaar op maandag t/m vrijdag, telefoon 0345 623100 (tussen 9.00-12.30 en 13.00 - 16.00 uur), of via e-mail: taairaterces.[antispam].@knmc.nl 

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid