EBA

De European Boating Association (EBA) werd opgericht in 1986. Doelstelling was en is de belangen van de waterrecreanten in Europa te behartigen. De aandacht gaat uit naar milieu, techniek en veiligheid. Met 27 watersportverbonden uit een groot aantal Europese landen vertegenwoordigt zij meer dan 1,5 miljoen watersportrecreanten. De EBA legt gemeenschappelijke standpunten vast in zogenaamde ‘Position Papers’. Deze dienen in dialogen met (nationale) overheden met betrekking tot bijvoorbeeld wet- en regelgeving als ondersteuning. De Position Papers zijn op de website in te zien. De EBA is als waarnemer betrokken bij diverse Europese werkgroepen en kan zo invloed uitoefenen op het rekening houden met de recreatievaart bij het vaststellen van regelingen.


Naam: eba-verslag-hamburg-oktober-2023
Type: pdf
Grootte: 404 kB
 Download

TELEFOON

0345 623100

KvK 40531138

fbsmall

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

 

SECRETARIAAT: 

KNMC Secretariaat

Hambakenwetering 15

5231 DD 's Hertogenbosch

Het secretariaat is bereikbaar op maandag t/m vrijdag, telefoon 0345 623100 (tussen 9.00-12.30 en 13.00 - 16.00 uur), of via e-mail: taairaterces.[antispam].@knmc.nl 

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid