KNMC, partner in Project Varen doe je Samen! 2020 tot 2025

KNMC heeft zich statutair verplicht, zich in te zetten voor de veiligheid op het water.
Varen doe je samen heeft als doel de veiligheid op het water te vergroten en geeft informatie en voorlichting om de verkeersveiligheid op de Nederlandse vaarwegen te bevorderen.

Hiertoe zijn binnen Varen doe je Samen 13 werkgroepen opgezet.

 

KNMC draagt waar mogelijk bij door deel te nemen in de volgende werkgroepen:

KNMC partner in Varen doe je Samen!


WG Duurzaamheid
Doelstelling: werken aan een toekomstbestendig watersysteem rekening houdend met de thema’s zoals klimaatverandering, energietransitie en achteruitgang biodiversiteit. Achtergrond: elke organisatie betrokken bij Varen doe je Samen! zou moeten anticiperen op de thema’s klimaatverandering, energietransitie en achteruitgang biodiversiteit.
Focus ligt op duurzaam/emissieloos in relatie tot waterkwaliteit: toiletlozingen of afvallozingen vanaf schepen, antifouling en biociden, elektrisch varen, bluswater bij brand op boten (PFOS), ontwikkelingen bellyboat.

 

WG Binnenvaart
Doelstelling: Veilige interactie tussen Binnenvaart en Pleziervaart
Succesfactoren: lesmodule, schippers als ambassadeurs, filmpjes

 

WG Technische preventie vaartuigen
Doelstelling: overzicht veiligheidsmiddelen
Succesfactoren: brochure update veiligheid aan boord (checklist).
Planning

 

WG Communicatie
Doelstelling: uitvoerend, communicatie VDJS!
Succesfactoren: Boodschap via partnerkanalen, dus ook via KNMC

TELEFOON

0345 623100

KvK 40531138

fbsmall

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

 

SECRETARIAAT: 

KNMC Secretariaat

Hambakenwetering 15

5231 DD 's Hertogenbosch

Het secretariaat is bereikbaar op maandag t/m vrijdag, telefoon 0345 623100 (tussen 9.00-12.30 en 13.00 - 16.00 uur), of via e-mail: taairaterces.[antispam].@knmc.nl 

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid