INTERNATIONAAL CERTIFICAAT PLEZIERVAARTUIGEN (ICP)

De KNMC is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als één van de bonden die in Nederland bevoegd zijn om het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (kortweg: ICP) uit te geven. 

 

De voorwaarden voor afgifte ICP zijn gewijzigd - sinds 1 maart 2021 gelden de volgende regels:

 

Het ICP wordt afgegeven voor pleziervaartuigen met een lengte van minder dan 20 meter of waarvoor het product van lengte, breedte en diepgang minder van 100 m3 bedraagt. Het ICP wordt alleen afgegeven aan natuurlijke personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten of natuurlijke personen die de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese Unie en (meer dan 5 jaar) in Nederland woonachtig zijn. Meer over de voorwaarden van afgifte en de vereiste documenten leest u HIER.

 

LET OP: Een ICP is geen bewijs van nationaliteit - zoals de zeebrief - en geeft geen recht op het voeren van de Nederlandse vlag.

 

Het ICP heeft een standaard model, het blijft eigendom van de bond die het heeft afgegeven en het heeft een geldigheidsduur van twee jaar. Het ICP vervalt echter van rechtswege op het tijdstip waarop de gegevens in het ICP betreffende het pleziervaartuig of de eigendom niet meer in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.

 

Ter verkrijging van het ICP dienen de volgende documenten te worden overlegd.

 

 

voorzijde-icp

Geldigheid binnen Europa

Kosten

Vertegenwoordiging

Voorwaarden afgifte ICP

Aanvraagformulier ICP

Vertegenwoordigingsverklaring

De KNMC heeft het recht aanvragen te weigeren.

 

KNMC 2021

TELEFOON

0345 623100

KvK 40531138

fbsmall

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

 

SECRETARIAAT: 

KNMC Secretariaat

Hambakenwetering 15

5231 DD 's Hertogenbosch

Het secretariaat is bereikbaar op maandag t/m vrijdag, telefoon 0345 623100 (tussen 9.00-12.30 en 13.00 - 16.00 uur), of via e-mail: taairaterces.[antispam].@knmc.nl 

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid