INTERNATIONAAL CERTIFICAAT PLEZIERVAARTUIGEN (ICP)

De aanvraagprocedure voor ICP's wordt momenteel herzien. Met ingang van 1 maart 2021 zullen de voorwaarden om een ICP aan te vragen worden gewijzigd.

De KNMC neemt tot die tijd - uitsluitend in zeer dringende gevallen - aanvragen in behandeling.

De KNMC is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als één van de bonden die in Nederland bevoegd zijn om het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (kortweg: ICP) uit te geven. 


Het ICP is een (officieus) internationaal eigendomsdocument voor pleziervaartuigen, dat in de 80-er jaren van de vorige eeuw door de Europese Commissie is vastgesteld en dat in vrijwel geheel Europa (met uitzondering van Italië en Portugal) wordt erkend als “identiteitsbewijs” van het pleziervaartuig. 


Hierdoor is het ICP een onmisbaar document als men zich met de boot buiten de landsgrenzen begeeft en bijvoorbeeld de douane wil weten wie de eigenaar is. In de praktijk volstaat dan het ICP als eigendomsbewijs.

 

Het ICP heeft een standaard model, het blijft eigendom van de bond die het heeft afgegeven en het heeft een geldigheidsduur van twee jaar. Het ICP vervalt echter van rechtswege op het tijdstip waarop de gegevens in het ICP betreffende het pleziervaartuig of de eigendom niet meer in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.

 

Binnenschepenregister

U kunt het schip ook laten opnemen in het schepenregister van het Kadaster. Daarmee is het ‘registergoed’ geworden en heeft u voor de Nederlandse wet de zwaarste eigendomsregistratie die maar mogelijk is. Deze registratie kan alleen veranderd worden door een notaris of een beëdigd scheepsmakelaar. Als u het schip laat opnemen in het binnenschepenregister krijgt u een certificaat. Ook dit document is voldoende voor de Europese binnenwateren. Een ICP is dan niet nodig, maar omdat in het buitenland de Nederlandse documenten vaak niet worden herkend is het toch aan te raden om een ICP aan te vragen.

 

KOSTEN

 

De kosten van een ICP (geldig voor twee jaren) bedragen:

  • voor KNMC leden gratis
  • voor leden van de aangesloten verenigingen (participant bij VNM) € 23,00
  • voor niet-leden in Nederland € 33,00
  • voor niet-leden elders in de EU € 42,00 + waar van toepassing doorberekening van extra kosten

 

Het verschuldigde bedrag dient men over te maken op NL 42 ABNA 047 04 43 693 onder vermelding van naam en ICP aanvraag.

Na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier met bijlagen en de betaling wordt de ICP u zo spoedig mogelijk toegezonden.

 

Vertegenwoordigingsverklaring

Niet-Nederlanders die een Nederlands Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen willen aanvragen, kunnen dit doen via  een vertegenwoordiger met de Nederlandse nationaliteit en wonende in Nederland. Deze vertegenwoordiger dient een verklaring in te vullen en tezamen met de aanvraag (met bijlagen) en een kopie ID in te dienen. Zie het formulier hieronder.

Non-Dutch who wish to apply a Dutch International Pleasure Certificate ( ICP ) need to submit a ‘Declaration Dutch representative’. See the form below

 

   Download de Voorwaarden ICP

   Aanvraagformulier ICP

   Non-Dutch nationals

TELEFOON

0345 623100

KvK 40531138

fbsmall

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

 

SECRETARIAAT: 

Het secretariaat is bereikbaar van dinsdag t/m donderdag (tussen 9.00 - 15.00) via e-mail: taairaterces.[antispam].@knmc.nl  of telefoon 0345 623100

 

 

 

 

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid