Vanaf de oprichting van de KNMC is het bevorderen van de veiligheid van de motorbootsport één van de belangrijkste doelstellingen van de vereniging.

Het is dan ook logisch, dat de KNMC al sinds de invoering van de vaarbewijsplicht, in 1991, betrokken is geweest bij de examinering en de afgifte van de vaarbewijzen. In nauwe samenwerking met het Watersportverbond, de NWWB (Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond) en de ANWB werden er enkele keren per jaar massale vaarexamens georganiseerd, voor jaarlijks vele duizenden watersporters.

 

 

 

Recreatievaart Vaarbewijsplicht

Vanaf 1 januari 2020 neemt het CBR recreatievaartexamens af. Het gaat hierbij om het Klein Vaarbewijs I en II en het Groot Pleziervaartbewijs II. Ook verzorgt het CBR dan de uitgifte van vaarbewijzen en ICC’s voor de recreatievaart.

Het behalen van een vaarbewijs en het opdoen van praktijkervaring wordt door de KNMC ten zeerste aanbevolen.

Een vaarbewijs is verplicht voor de volgende categorieën schepen die voor de pleziervaart worden gebruikt:

  • pleziervaartuigen met een lengte boven de 15 meter
  • motorboten korter dan 15 meter, die sneller kunnen dan 20 kilometer per uur door het water, hieronder vallen ook jetski’s en andere typen waterscooters.
  • bepaalde schepen die bedrijfsmatig gebruikt worden met een lengte tussen de 15 en 20 meter.

Voor meer informatie op de website van het CBR over het behalen van een vaarbewijs klik hier.

TELEFOON

0345 623100

KvK 40531138

fbsmall

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

 

SECRETARIAAT: 

KNMC Secretariaat

Hambakenwetering 15

5231 DD 's Hertogenbosch

Het secretariaat is bereikbaar op maandag t/m vrijdag, telefoon 0345 623100 (tussen 9.00-12.30 en 13.00 - 16.00 uur), of via e-mail: taairaterces.[antispam].@knmc.nl 

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid