VERTEGENWOORDINGSVERKLARING

Nederlanders woonachtig in het buitenland dienen zich te laten vertegenwoordigen door een natuurlijk persoon die in Nederland woonachtig is - met voldoende volmacht om onverwijld te kunnen handelen in situaties waarin dat geboden is.

 

EIGENAAR

 


VERTEGENWOORDIGER

De vertegenwoordiger verklaart hierbij dat onderstaand schip uitsluitend gebruikt wordt voor recreatieve doeleinden en dat hij voldoende volmacht heeft van de eigenaar om onverwijld te kunnen handelen in situaties waarin dat geboden is.


SCHIP

MOTOR 1

MOTOR 2


Deze verklaring kan tezamen met een kopie ID van de vertegenwoordiger en het aanvraagformulier met de daarbij behorende documenten gezonden worden naar taairaterces.[antispam].@knmc.nl of

KNMC
Meent 2a
4141 AC Leerdam

 

Deze verklaring is uitsluitend geldig voor dit vaartuig én zolang de gegevens niet gewijzigd zijn.

 

 

De KNMC heeft het recht aanvragen te weigeren.

 

KNMC 2021

TELEFOON

0345 623100

KvK 40531138

fbsmall

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

 

SECRETARIAAT: 

KNMC Secretariaat

Hambakenwetering 15

5231 DD 's Hertogenbosch

Het secretariaat is bereikbaar op maandag t/m vrijdag, telefoon 0345 623100 (tussen 9.00-12.30 en 13.00 - 16.00 uur), of via e-mail: taairaterces.[antispam].@knmc.nl 

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid