NATIONALE MOTORBOOTVAREN PRIJS

De Nationale Motorbootvaren Prijs is ingesteld om een positieve bijdrage te leveren aan het motorbootvaren in Nederland. De prijs kan elk jaar worden uitgereikt aan een of meer personen, verenigingen, bedrijven of organisaties die een bijzondere prestatie hebben verricht voor aantoonbare verbeteringen voor het motorbootvaren.

De verbeteringen van het motorbootvaren hebben hebben betrekking op een of meer van de volgende aspecten. Het betreft plezier, gemak en aantrekkelijkheid van motorbootvaren, nieuwe of verbeterde vaarroutes, veiligheid en duurzaamheid, actieve/sportieve prestaties en verbeteringen van de promotie van motorbootvaren.

Promotie kan onder meer de aandacht voor verschillende doelgroepen omvatten, informatie over motorbootvaren, artikelen en presentaties. Een uitgewerkt voorstel of plan, dat kan bijdragen aan motorbootvaren, kan eveneens worden voorgedragen. De Nationale Motorbootvaren Prijs wordt jaarlijks toegekend door de Stichting Bevordering Motorbootvaren.

De KNMC ondersteunt dit initiatief samen met het VNM en het Watersportverbond.

 

 

Op 8 maart jl. is tijdens de opening van de beurs BOOT Holland in Leeuwarden de Nationale Motorbootvaren Prijs 2022 uitgereikt aan ‘Varen met de Canicula’.
Met hun website www.decanicula.nl en het You-Tube kanaal De Canicula laten Pieter en Marieke al vanaf 2015 met video opnamen van hun vaartochten aan iedereen de schoonheid van Nederland vanaf het water zien.
Leest u hier het persbericht.

TELEFOON

0345 623100

KvK 40531138

fbsmall

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

 

SECRETARIAAT: 

KNMC Secretariaat

Hambakenwetering 15

5231 DD 's Hertogenbosch

Het secretariaat is bereikbaar op maandag t/m vrijdag, telefoon 0345 623100 (tussen 9.00-12.30 en 13.00 - 16.00 uur), of via e-mail: taairaterces.[antispam].@knmc.nl 

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid