Financiën bij een Toertocht

Toertochten worden georganiseerd vóór en door leden. Dit gebeurt kostenneutraal, zonder vergoeding voor de toertochtleider.

Bij inschrijving van een toertocht dient een voorschotbedrag van € 80,- (korte tocht 3 à 4 dagen) of € 160,- te worden betaald.

De toertochtleider maakt een begroting voor de tocht en de deelnemende leden dienen voorafgaand (of op de eerste dag van) de tocht het overige te betalen. Als richtlijn geldt voor toertochtleiders dat een toertocht niet meer dan € 100,- per schip per dag mag kosten. In deze kosten wordt begroot: het liggeld, de diners / lunches, excursies, bezoeken, rondleidingen en overige activiteiten.

Aan het eind van de tocht vindt een verrekening plaats op basis van de begroting en de werkelijk gemaakte kosten.

Er zijn tochten, zoals de Eilandentocht en de Mosseltocht waar al op voorhand duidelijk is dat de € 100,- per dag per schip zal worden verhoogd. Dit komt door de (over het algemeen) duurdere havens en een veelvoud aan (culinaire) activiteiten. Veelal wordt bij een tocht aangegeven als het een duurdere tocht betreft.

Tijdens een toertocht wordt één van de deelnemers verzocht om als penningmeester te functioneren. De penningmeester en toertochtleider leggen gezamenlijk verantwoording af aan alle deelnemers aan de tocht.

TELEFOON

0345 623100

KvK 40531138

fbsmall

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

 

SECRETARIAAT: 

KNMC Secretariaat

Hambakenwetering 15

5231 DD 's Hertogenbosch

Het secretariaat is bereikbaar op maandag t/m vrijdag, telefoon 0345 623100 (tussen 9.00-12.30 en 13.00 - 16.00 uur), of via e-mail: taairaterces.[antispam].@knmc.nl 

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid