Vanaf de oprichting van de KNMC is het bevorderen van de veiligheid van de motorbootsport één van de belangrijkste doelstellingen van de vereniging.

Het is dan ook logisch, dat de KNMC al sinds de invoering van de vaarbewijsplicht, in 1991, betrokken is bij de examinering en de afgifte van de vaarbewijzen. In nauwe samenwerking met het Watersportverbond, de NWWB (Nederlandse Waterski en Wakeboard Bond) en de ANWB werden er enkele keren per jaar massale vaarexamens georganiseerd, voor jaarlijks vele duizenden watersporters.

in 2007 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat (thans: Infrastructuur en Waterstaat) besloten, dat de examinering voortaan door een zogenaamd Zelfstandig Bestuursorgaan uitgevoerd moest gaan worden. Hiervoor werd door de hiervoor genoemde bonden de Stichting VAMEX opgericht en de VAMEX werd verantwoordelijk voor de Vaar- en Marifoonexamens voor de pleziervaart en de afgifte van de bijbehorende documenten. De bonden bleven nauw verbonden met de VAMEX doordat het bestuur van de stichting bestond uit vertegenwoordigers van de bonden. Tot op de dag van vandaag is hierin geen wijziging opgetreden en de inbreng van de KNMC blijkt hierbij van grote waarde.

 

Sinds de oprichting van de VAMEX is er veel veranderd en heeft de stichting zich ontwikkeld tot een goed geoliede, zeer professionele organisatie.

Op vijf examenlocaties worden jaarlijks tussen de 25.000 en 30.000 (beeldscherm)examens afgenomen op een kwalitatief hoogwaardige en uiterst efficiënte wijze. Ruim 25.000 vaarbewijzen worden er jaarlijks afgegeven. Op dit moment kan het vaarbewijs zelfs direct na het succesvol afleggen van het examen direct aan de geslaagde meegegeven worden. De servicegraad voor de kandidaten is hoog en de waardering hiervoor is groot. De in opdracht van het Ministerie van I&W uitgevoerd evaluatie van de werkwijze van de VAMEX is bijzonder positief.

Het bestuur van de KNMC is er een groot voorstander van dat zoveel mogelijk watersporters hun vaarbewijs halen, ook al is dit niet verplicht voor iedere watersporter.

De exacte voorschriften met betrekking tot de vaarbewijsplicht zijn opgenomen in artikel, 14, 15 en 16 van het Binnenvaartbesluit en Hoofdstuk 7 van de Binnenvaartregeling.

Een vaarbewijs is verplicht voor de volgende categorieën schepen die voor de pleziervaart worden gebruikt:

  • pleziervaartuigen met een lengte boven de 15 meter
  • motorboten korter dan 15 meter, die sneller kunnen dan 20 kilometer per uur door het water (hiertoe behoren ook waterscooters en jetski’s)   


Voor meer informatie over de VAMEX en de vaarbewijzen en -examens klik hier

Het behalen van een vaarbewijs en het opdoen van praktijkervaring wordt door de KNMC ten zeerste aanbevolen.

VAMEX stopt half december 2019 met het afnemen van examens en de uitgifte van vaarbewijzen.

Vanaf 1 januari 2020 gaat het CBR deze taken overnemen.

TELEFOON

0345 623100

KvK 40531138

fbsmall

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

 

SECRETARIAAT:  

Vanaf februari 2020 is het secretariaat weer telefonisch bereikbaar. Voor dringende zaken mail naar taairaterces.[antispam].@knmc.nl

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid