De consuls

De consuls behartigen namens het algemeen bestuur de belangen van de KNMC leden in de districten. Een consul wordt benoemd voor een termijn van 4 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nogmaals 2 jaar.

De jaarlijkse consulavond is het sociale hoogtepunt als buiten het vaarseizoen districtsleden een feestelijke avond met elkaar doorbrengen met amusement en wijn en spijs. 

De vier districten zijn ingedeeld als op de kaart is weergegeven:

033

Klaus Pieper

Consul Noordoost

app-logo-knmc

Vacature

Consul Noordwest-Midden

app-logo-knmc

Vacature

Consul Zuid

022

Oeds Gesman

Consul Zuidwest

District Noordoost

Groningen, Friesland, Drenthe, Noordoost Polder, Overijssel en Gelderland ten oosten van Geldersche IJssel en Pannerdensch Kanaal

District Noordwest Midden

Noord-Holland, Utrecht, Zuid en Oost Flevoland, Overijssel en Gelderland ten westen van Geldersche IJssel en Pannerdensch Kanaal

District Zuid

Noord Brabant, Limburg en Gelderland ten zuiden van Rijn en Lek

District Zuidwest

Zuid-Holland en Zeeland

TELEFOON

0345 623100

KvK 40531138

fbsmall

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

 

SECRETARIAAT: 

Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag t/m donderdag (tussen 9.00 - 15.00) via e-mail: taairaterces.[antispam].@knmc.nl  of telefoon 0345 623100

 

 

 

 

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid