AANVRAAG INTERNATIONAAL CERTIFICAAT VOOR PLEZIERVAARTUIGEN (ICP)

Hieronder in te vullen door de aanvrager

Gegevens van het schip


Gegevens motor 1

Gegevens motor 2


Gegevens van de radiozendapparatuur


Gegevens van de eigenaar

Lees de voorwaarden voordat u akkoord gaat.

VERGEET U NIET DE BIJBEHORENDE DOCUMENTEN TE VERZENDEN NAAR:

TAAIRATERCES.[antispam].@KNMC.NL

OF

KNMC
Meent 2a
4141 AC Leerdam

KOSTEN 

De kosten van een ICP (geldig voor twee jaren) bedragen:
- voor KNMC leden € 15,00
- voor leden van de aangesloten verenigingen (participant bij VNM) € 30,00
- voor niet-leden in Nederland € 45,00
- voor niet-leden elders in de EU € 50,00 + waar van toepassing doorberekening van extra kosten.

Het verschuldigde bedrag dient men over te maken op NL 42 ABNA 047 04 43 693 onder vermelding van naam en ICP aanvraag. Na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier met bijlagen en de betaling wordt de ICP u zo spoedig mogelijk toegezonden. 

Beveiligingscode Beveiligingscode

TELEFOON

0345 623100

KvK 40531138

fbsmall

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

 

SECRETARIAAT: 

KNMC Secretariaat

Hambakenwetering 15

5231 DD 's Hertogenbosch

Het secretariaat is bereikbaar op maandag t/m vrijdag, telefoon 0345 623100 (tussen 9.00-12.30 en 13.00 - 16.00 uur), of via e-mail: taairaterces.[antispam].@knmc.nl 

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid