AANVRAAG INTERNATIONAAL CERTIFICAAT VOOR PLEZIERVAART (ICP)

Hieronder in te vullen door de aanvrager


Gegevens van de eigenaar


Gegevens van het schip


Gegevens motor 1

Gegevens motor 2


Gegevens van de radiozendapparatuur

BIJLAGEN

De benodigde documenten kunt u sturen naar: secretariaat@knmc.nl

 

KOSTEN 

De kosten van een ICP (geldig voor twee jaren) bedragen:

- voor KNMC leden gratis

- voor leden van de aangesloten verenigingen (participant bij VNM) € 23,00

- voor niet-leden in Nederland € 33,00

- voor niet-leden elders in de EU € 42,00 + waar van toepassing doorberekening van extra kosten.

Het verschuldigde bedrag dient men over te maken op NL 42 ABNA 047 04 43 693 onder vermelding van naam en ICP aanvraag. Na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier met bijlagen en de betaling wordt de ICP u toegezonden. 

Beveiligings code Beveiligings code

TELEFOON

0345 623100

KvK 40531138

fbsmall

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

 

SECRETARIAAT: 

Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 15.00 uur en uiteraard via de e-mail: taairaterces.[antispam].@knmc.nl

 

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid