Spaans Koninklijk Besluit - gevolgen voor buitenlandse ingezetenen

Geplaatst op 22-07-2021  -  Categorie: Algemeen

Er is een nieuw Spaans Koninklijk Besluit 339/2021 (2021 KB) betreffende navigatie- en veiligheidsuitrusting en systemen ter voorkoming van verontreiniging op Spaanse pleziervaartuigen gepubliceerd. Het wijzigt ook het Spaanse Koninklijk Besluit 875/2014 over het verlenen van vergunningen voor pleziervaartuigen in verschillende opzichten, waaronder bijlage IX betreffende buitenlandse schippersvergunningen die buitenlandse ingezetenen kunnen gebruiken om een ​​Spaanse boot te besturen. Dit omvat RYA en Zwitserse certificaten (zie de voorlaatste pagina van het document).

Het Koninklijk Besluit 2021 omvat ook de verplichting voor alle niet onder Spaanse vlag varende schepen die toebehoren aan Spaanse ingezetenen (dat wil zeggen burgers of rechtspersonen zoals bedrijven, enz.) om de inhoud van deze nieuwe verordening na te leven. Dit kan leiden tot botsingen en inconsistentie met de regelgeving van de vlaggenstaat en ANAVRE heeft mogelijke conflicten met de EU-richtlijn Pleziervaartuigen en de EU-marktregelgeving geïdentificeerd.

ANAVRE is van plan om sommige aspecten van dit KB 2021 voor de rechtbank aan te vechten en zal het, indien nodig, naar de Europese jurisdictie brengen en zoekt steun bij EBA-vrienden.

Het Royal Decree 2021 is beschikbaar in het Spaans op

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8268.pdf

en een Engelse vertaling van ANAVRE is te vinden op de EBA-website op

https://eba.eu.com/wp-content/uploads/RD339-2021-Equipos-de-seguridad-y-navegación.ing_.pdf 

Jaime Darder, president van ANAVRE, heeft gevraagd om dit ter informatie onder alle EBA-leden te verspreiden en ook voor het geval u het nodig vindt om uw regering op de hoogte te stellen of voor het geval u ideeën, overwegingen of opmerkingen heeft die u door ANAVRE aan de Spaanse regering zou willen laten weten, of die ANAVRE zou kunnen gebruiken in haar juridische stappen.

Neem rechtstreeks contact op met ANAVRE (e-mail redrad.emiaj.[antispam].@anavre.org met abe.[antispam].@rya.org.uk in kopie) met alle informatie, gedachten en details van eventuele botsingen die u identificeert met EU- of uw nationale regelgeving.


TELEFOON

0345 623100

KvK 40531138

fbsmall

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

 

SECRETARIAAT: 

KNMC Secretariaat

Hambakenwetering 15

5231 DD 's Hertogenbosch

Het secretariaat is bereikbaar op maandag t/m vrijdag, telefoon 0345 623100 (tussen 9.00-12.30 en 13.00 - 16.00 uur), of via e-mail: taairaterces.[antispam].@knmc.nl 

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid