KNMC participeert in Varen doe je Samen!

Geplaatst op 10-02-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Bron: Varen doe je Samen!

De KNMC heeft zich aangesloten als convenantpartner bij de veiligheidscampagne ‘Varen doe je Samen!’. Het nieuwe convenant is ondertekend tijdens Boot Holland in Leeuwarden door de volgende partijen:  Rijkswaterstaat, provincies, Unie van Waterschappen, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Koninklijke BLN-Schuttevaer, KNRM, Reddingsbrigade Nederland, HISWA-RECRON, KNMC, Dienst der Hydrografie, Netwerk Waterrecreatie, Sportvisserij Nederland, Waterrecreatie Nederland en het Watersportverbond.

Met de ondertekening onderstrepen alle partners het belang van de campagne en de samenwerking. Veiligheidsbewustzijn op het water is én blijft een belangrijk thema.

Peter Holleman, voorzitter van de KNMC zegt hierover: "Samenwerking in ‘Varen doe je Samen!’ past geheel in het toekomstbeeld van de KNMC. Met de KNMC aan boord van het convenant worden motorbootvaarders betrokken bij veiligheid op het water. Dat is belangrijk want op alle Nederlandse vaarwegen, meren en kanalen kom je motorboten tegen. Als vertegenwoordiging van motorboot varend Nederland heeft de KNMC al meer dan honderd jaar ervaring met de zorg voor veilige watersport. Mede door het netwerk van de aan de KNMC gelieerde VNM, zal de KNMC de doelstellingen van ‘Varen doe je Samen!’ uitdragen en helpen realiseren. Daar staan we voor, nu en in de toekomst".


TELEFOON

0345 623100

KvK 40531138

fbsmall

ADRES

Meent 2a

4141 AC  Leerdam

 

SECRETARIAAT: 

KNMC Secretariaat

Hambakenwetering 15

5231 DD 's Hertogenbosch

Het secretariaat is bereikbaar op maandag t/m vrijdag, telefoon 0345 623100 (tussen 9.00-12.30 en 13.00 - 16.00 uur), of via e-mail: taairaterces.[antispam].@knmc.nl 

Het lidmaatschap van de KNMC wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen. 

Privacybeleid